20.4.12

Sett / usett aka Memories / Blind

Hunder er som folk, og tror mest på det de har sett. På samme måte ser jeg at mange hunder får brister når de ikke har sett at noe har skjedd. I begynnerklasse ser en det ofte på feltsøket, som ofte gjennomføres uten noe slags påvirkning. Motivasjonen faller, spesiellt i takt med antall apporter. Hunder med lav jaktlyst "avsløres" her, men også hunder som har mer enn tilstrekkelig "drive" kan få problemer. Har man trent mye med påvirkning, kan man få en hund som kun arbeider når troen på at de ligger noe der er proposjonal med påvirkningen av området.
"Hunden går fine felt på trening", har jeg hørt, og så sett på en typisk treningsopplegg for den aktuelle hunden. Sitt og bli, gå ut i terrenget med 7 dummies i hendene, heppe (og gjerne kaste), tilbake på standplass, sende hund i søk. Ingen problem, hunden har troen fordi den har sett. På prøve, uten påvirkning i feltet blir historien en annen. Hunden trekker sannsynligvis ut av feltet til nærmeste område det har gått markeringer fordi den er lært til å stole på ting den har sett.
Jeg ser noe av det samme i dirigeringsarbeid. Bruk av såkalte memories, områder som enten er etablerte med gjentatt bruk (hunden har er rad av positive opplevelser der) eller hvor hunden får se det blir lagt ut. Vel og bra, og viktig treningsfilosofi, men det samme kan oppstå her. Hunden stoler først og fremst på det den har sett, eller på områder med positive erfaringer.
På avd Rogalands jaktprøve i vår hadde Åpenklasse-hundene et felt som lå i nærheten av området de fikk sin første markering, og mange av hundene trakk dit. "Urettferdig" sa en av deltakerne, og henviste til prøveopplegget. Det er skivebom, og forskjellen på BK og AK. Det urettferdige ligger i å trene en hund til å først og fremst stole på det den har sett.
Hunden må læres til å stole på eieren, da må man for de fleste hunder bruke blinde apporter i treningsarbeidet. Og man må ut av sine vante treningsområder jevnlig for å teste ut om tingene fungerer i praksis. Siden det aldri finnes en fasit på trening av hund er det viktig at man tilpasser treningen til individet, noen blir gode på 80/20 Memories/Blinds, for andre blir oppskriften gjerne 20/80.
Og, sant nok, noen blir gode (nok) ved kun bruk av memories. Tar du sjansen på å være en av dem?
Mer om utsendinger kommer "plutselig"