21.2.12

Hund fra Lærkereden's?

Ove og Ruth Simonsen har gjenparret Lærereden's Nøkke med Aquahunts Aico, se mer her: Nøkke
Noen hannvalper er igjen, kontakt Ove og Ruth på Tlf.: +45 98339213, Mobil: +45 28731137 ell
+45 51245262 eller mail lerkereden@dlgmail.com


Nøkke i farten i Agder 2011


Vår "Juni", er av samme kombinasjon, til høyre i bildet her.